Samarbetspartners

Med hela Sverige som arbetsplats

Tack vare våra samarbetspartners har vi idag möjlighet att erbjuda och installera våra produkter i hela Sverige.

Från början utförde vi installationsuppdragen själva men i takt med att efterfrågan ökade för våra produkter uppdaterade vi vårt arbetssätt. För att kunna utföra installationer runt om i Sverige har vi idag lokala samarbetsavtal med noggrant utvalda företag. För oss är våra samarbetspartners viktiga och vi ser gärna att det är långvariga samarbeten. Det ger inte bara installatörerna vana och kunskap om våra produkter - vi vill kunna ge fördelar som att få förtur på installationsuppdrag, förmedla kontakter när vi får projektförfrågningar och fördelaktiga priser på våra produkter. Vi anser att ett samarbete ska vara givande för båda parter!

Vill du arbeta med högkvalitativa produkter?

Vi söker alltid kunniga och kompetenta samarbetspartners.