Miljökonsekvensanalys

Åtta studenter från Linköpings universitet upprättade 2012 i sitt kandidatarbete en rapport som innefattar:

Miljökonsekvensanalys:
Ansvariga kandidater har sett över samtliga aspekter i vår tillverkning för att se att miljöcykeln är så miljövänlig som möjligt.

Ergonomianalys:
Produkt är utredd och godkänd som arbetsmiljömässigt lämpad.

Materialanalys:
Produkt är utredd och analyserad med alternativa material som väger olika materials för och nackdelar.

Locklight AB tackar inblandade kandiderande studenter för en väl genomförd studie. Självklart får våra kunder ta del av detta underlag vid intresse.

                    

Huvudkontor

Olovsgatan 4
591 35 MOTALA
info@locklight.se
Tfn: 0141 - 23 95 40
Fax: 0141 - 23 90 20

Stockholmskontoret

Wivalliusgatan 13
112 60 Stockholm
08-410 510 30