Kund – och marknadsanpassning

Locklight har sedan grunden anpassat sin utveckling efter sina kunders behov. 

Vi jobbar i 90 % av fallen direkt mot slutkund för att kunna bistå med en så kvalitativ lösning som möjligt. Vi ser det som en oerhört viktig del för oss att leverera en god långsiktig service genom att ha en dialog med slutkunden. Väljer man att belysningsoptimera med Locklights produkter väljer man även en långlivad lösning. Vi garanterar inte bara lång garantitid utan även möjlighet till uppgradering av inköpt produkt i framtiden gällande mjukvara lika väl som hårdvara. 

Vi vill om många år framöver veta eller kunna undersöka vad kunden i tidigare affär inhandlat för att kunna ge en effektivare service.
Det har alltid legat i vårt yttersta intresse att anpassa vårt sortiment efter kundens behov och önskan, där av många alternativa anpassningar.
En av våra styrkor är att vara breda inom vårt kundsegment. Bredden tillgodoser att vi kan ge en bra belysningslösning i och kring en fastighets samtliga allmänna utrymmen.

                    

Huvudkontor

Olovsgatan 4
591 35 MOTALA
info@locklight.se
Tfn: 0141 - 23 95 40
Fax: 0141 - 23 90 20

Stockholmskontoret

Wivalliusgatan 13
112 60 Stockholm
08-410 510 30