Inventeringsarbete

För att nå ett så lyckat slutresultat som möjligt utför vi inventeringsarbetet om ni önskar. Detta gör vi oftast i inledningen vid första eller andra mötet. 

Inventeringsarbetet innebär besiktning av befintliga belysningskällor, en energi- och skickanalys samt en underhållskalkyl. I det här arbetet tar vi även hänsyn till kundens önskan om uppgradering av ljuspunkter eller ett minskat antal av ljuspunkter. Resultatrapporten ligger sen till grund för kundens beslut vid en eventuell belysningsoptimering. I nästa etapp gör vi en provinstallation för att se att inventering och uppskattad offert överensstämmer med verkligheten.

                    

Huvudkontor

Olovsgatan 4
591 35 MOTALA
info@locklight.se
Tfn: 0141 - 23 95 40
Fax: 0141 - 23 90 20

Stockholmskontoret

Wivalliusgatan 13
112 60 Stockholm
08-410 510 30