Garanti

5 års garanti

Vår femåriga garanti omfattar samtliga egentillverkade LED ljuskällor. Samt återförsäljning av LED ljuskällor från annan tillverkare. Garantin innefattar konstruktionsfel 5 år enligt ovan från inköpsdatum

2 års garanti

Sensorer samt batterier omfattas av 2 årig elektronikgaranti. Sensorfunktioner kan påverkas av fluktuerande matningsförhållanden. Vid sådana förhållanden eller annan ström / matningspåverkan, vilket medför funktionsstörningar, gäller ej garanti. Garantin innefattar konstruktionsfel 2 år från inköpsdatum.

Entreprenader:

Inom entreprenader följer vi ABT 06 om inget annat överenskommes i upphandling, avtal och/eller entreprenadkontrakt

Generella garantivillkor:

Garantin gäller under förutsättning att ljuskällan/armaturen installerats, monterats och används på ett korrekt sätt i enlighet med dess klassificering, egenskaper och användningsområde. Garanti gäller ej skadegörelse eller annan onormal yttre påverkan

Garantin är en funktionsgaranti vilket innebär att vi garanterar funktion under angiven tid. Detta innefattar dock inte normal förslitning under ljuskällan/armaturens livscykel.

Vid uppfyllda garantivillkor utgår kostnadsfritt ersättningsvara. Ersättning innefattar ej demontering eller montering och kostnader därav.

Garantin innefattar konstruktionsfel inom angiven garantitid från inköpsdatum

Leverans- och reklamationsvillkor:

ALEM 09 är gällande leveransvillkor. Fallerande produkt ersätts i enlighet med garantivillkor. Reklamation anmäls till oss varvid vi sänder ersättningsdel eller produkt och bifogar frakthandlingar för återsändande. Vi förbehåller oss rätten att avgöra om garantivillkoren fullföljts och produkten således skall ersättas. Om återsändning inte sker debiteras ersättningsvara och fraktkostnad.

                    

Huvudkontor

Olovsgatan 4
591 35 MOTALA
info@locklight.se
Tfn: 0141 - 23 95 40
Fax: 0141 - 23 90 20

Stockholmskontoret

Wivalliusgatan 13
112 60 Stockholm
08-410 510 30